Żłobek 350zł*

Niepubliczny Żłobek "Promyczek" powstał z myślą o najmłodszych podopiecznych. Pierwsze lata dziecka to bardzo ważny okres w jego rozwoju. Dlatego naszym głównym celem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji podczas rozłąki z rodzicami. Podstawą pracy edukacyjnej będzie twórcza zabawa, a także zajęcia oparte na edukacji przez ruch oraz muzykę m.in.: kinezjologia edukacyjna, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, rytmika według idei Carla Orffa, metoda aktywnego słuchania muzyki, gra na instrumentach muzycznych, elementy muzykoterapii, baśnioterapii i ralaksacji.
Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci oferujemy wsparcie logopedy, psychologa i terapeuty oraz pomoc innych osób wynikającą z potrzeby dziecka.

I. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze:
* Zabawy ruchowe:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • ćwiczenia ruchowo- naśladowcze
 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • zabawy z chustą animacyjną Klanza
 • elementy gimnastyki ruchu rozwijającego wg W Sherborne

Celem tych zabaw jest doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie poczucia rytmu, kształtowanie wrażliwości słuchowej, kształtowanie prawidłowej sylwetki

Zabawy dydaktyczne:

 • słuchanie i opowiadanie bajek
 • oglądanie ilustracji
 • zabawy umuzykalniajace- śpiew

Celem tych zabaw jest rozwój pamięci, uwagi, kształtowanie wyobraźni, nauka pojęć.

Zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne:

 • papieroplastyka
 • malowanie
 • lepienie z masy solnej
 • budowanie z klocków, itp.

Celem tych zabaw jest kształtowanie myślenia, spostrzegawczości, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Zabawy tematyczne:

 • zabawy w dom
 • zabawy w kącikach lalek
 • zabawy w kącikach zainteresowań

Celem tych zabaw jest nauka zwrotów grzecznościowych i czynności potrzebnych w życiu codziennym. Kształtowanie wyobraźni i logicznego myślenia.

 

*Cena po uwzględnieniu dotacji uzyskanej z urzędu gminy w Żukowie.